Mistä tietää, että tuote on aito?

Vain aitoustakeen omaavat tuotteet on CPA-hyväksytty.

AITOUSTAKUU

 

Oman lempikahvin, -suklaan tai -oluen ominaismaun ja laadun tunnistaa välittömästi. Ne pysyvät samoina siitä huolimatta, että kasvun, sadonkorjuun, käsittelyn ja varastoinnin olosuhteet voivat suuresti vaikuttaa alkuperäisten raaka-aineiden makuun. Tuottajat varmistavat tasalaatuisuuden hyödyntämällä monipuolisia tieteellisiä resursseja, joilla valvotaan luonnollisia vaihteluja. Näihin resursseihin kuuluvat muun muassa jäljitettävyys, koulutetut maistajat ja ensiluokkaiset tekniikat, joilla varmistetaan valmistusaineiden juuri oikeanlainen koostumus. Siksi aidon tuotteen tunnistaa jo ensimmäisestä suupalasta.

Miten ravintolisiä voi vertailla?

Miten sitten käyttämiensä ravintolisien laadusta voi olla varma, kun niiden kohdalla ei voi luottaa niin yksinkertaisiin asioihin kuin maku, tuoksu ja rakenne? Tämä on tärkeä kysymys, koska ravintolisien on tarkoitus edistää terveyttämme. Niillä on siis merkittävämpi vaikutus elämäämme kuin pelkällä lempiruokamme tai -juomamme maulla. Valitettavasti kasviuutteita sisältävät ravintolisät ovat kuitenkin niin monimutkaisia yhdisteitä, että ihmisen aistit eivät kykene vertailemaan niitä. Lisäksi kasviuutteita sisältävien ravintolisien laatu vaihtelee aivan samoin kuin ruokien ja juomien valmistusaineiden ja niiden sekoitusten laatu.

KAIKKI UUTTEET EIVÄT OLE SAMANLAISIA
KAIKKI UUTTEET EIVÄT OLE SAMANLAISIA

Vaikka ravintolisä sisältäisikin tiettyä uutetta, se ei automaattisesti tarkoita, että valmisteesta saa sen terveyshyödyn, joka kyseiseen uutteeseen tavallisesti liitetään. Riippumattomissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa on käytetty vertailuvalmisteena lumelääkettä, voidaan vahvistaa vain sellaisten tarkasti määriteltyjen valmistusaineiden hyödyt, jotka on saatu tietystä kasvista, tiettyyn aikaan ja tietyllä tavalla. Siksi ei voidakaan sanoa, että kaikki jonkin kasvin tai kasvinosan uutteet vaikuttavat samalla tavalla. Se olisi sama kuin jos väitettäisiin, että kaikki kahvit maistuvat samalta. Näin ollen ravintolisien vertailu on luotettavaa vain, kun kaikki laatuun vaikuttavat kriteerit ovat täysin samat.

TERVEYSVÄITTÄMIÄ TUKEVAT TIETEELLISET TUTKIMUKSET
TERVEYSVÄITTÄMIÄ TUKEVAT TIETEELLISET TUTKIMUKSET

Keskeiset kriteerit

Ensimmäinen kriteeri ravintolisän arvioinnissa on se, onko kyseistä uutetta todella käytetty niissä tieteellisissä tutkimuksissa, joilla etiketissä mainittuja terveysvaikutuksia ja biologista hyödynnettävyyttä perustellaan.

Toisena kriteerinä on se, valvotaanko jokaisen tuotetun uute-erän koostumusta ja laatua johdonmukaisilla järjestelmillä samaan tapaan kuin tuotteiden koostumusta ja laatua valvotaan elintarviketeollisuudessa.

Jos nämä kaksi kriteeriä täyttyvät, kolmas ja perustavanlaatuinen kriteeri ravintolisien vertailussa on se, onko kyseinen valmiste jo pitkään markkinoilla ollut turvallinen ja menestyvä tuote, jota ihmiset ympäri maailman käyttävät.

MASQUELIER’s® täyttää kaikki nämä kriteerit.

Alkuperäinen takuu

1. MASQUELIER’s® takaa, että tuotteet sisältävät aitoja raaka-aineita, joiden käyttö perustuu Jack Masquelier’n tekemään kymmenien vuosien kliiniseen ja tieteelliseen tutkimukseen. I.N.C. jatkaa tätä tutkimustyötä edelleen. MASQUELIER’s®-tuotteiden aitojen OPC-yhdisteiden (oligomeeristen proantosyanidiinien) hyödylliset vaikutukset verisuonistoon on todettu 27:ssä ihmisille tehdyssä kliinisessä kokeessa ja kymmenissä tieteellisissä ja laboratorioissa tehdyissä tutkimuksissa.

2. MASQUELIER’s® antaa takuun alkuperäisestä koostumuksesta, joka vastaa Jack Masquelier’n laatimaa valmistusohjetta tarkalleen. Tämän vahvistavat korkeatasoiset ISO-sertifioidut testit, ydinmagneettista resonanssia (NMR) hyödyntävät tutkimukset ja pääkomponenttianalyysit. Tämä testausjärjestelmä on yhteiseltä nimeltään Complex Phytonutrient Authentication (CPA).

3. MASQUELIER’s® takaa, että sen valmisteet ovat olleet satojen tuhansien käyttäjien pitkäaikaisessa käytössä. Nämä käyttäjät pitävät MASQUELIER’s®-tuotteita keskeisenä osana terveellistä elämäntapaansa.

Jokainen tehtaalta lähtevä MASQUELIER’s®-erä täyttää nämä kriteerit ja on siten ansainnut MASQUELIER’s®-aitoustakuun.

AINUTLAATUINEN TAKUU
AINUTLAATUINEN TAKUU

Complex Phytonutrient Authentication (CPA)

Complex Phytonutrient Authentication (CPA) on kattava fytoravinteiden todentamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tieteellisesti vahvistaa professori Masquelier’n kehittämän alkuperäisen raaka-ainekoostumuksen noudattaminen. Se koostuu seuraavista:

  1. Tarkka jäljitettävyys kasvupaikasta uutteeseen
  2. Kerättyjen raaka-aineiden DNA-tunnistus
  3. Tarkkojen uuttomenetelmien huolellinen käyttö
  4. Yhdistekohtaiset HPLC-tunnistusmenetelmät
  5. Torjunta-aineiden, raskasmetallien ja mikrobiologisen turvallisuuden testaus
  6. Molekyylikoostumuksen valvonta NMR-testien ja pääkomponenttianalyysin avulla.

Yhdessä nämä menetelmät varmistavat, että jokainen tuotettu MASQUELIER’s®-erä on juuri niin korkeatasoinen kuin kymmenien vuosien aikana saadut tulokset valmisteiden turvallisuuden ja terveyshyötyjen tutkimuksista lupaavat. MASQUELIER’s®-aitoustakuu on todiste siitä, että tuote täyttää kaikki aitousvaatimukset.

Hide title
On